Wyszukiwarka:

Sprawozdania

Sprawozdanie Nr SO-0951/48/P/5/Ko/2019

 
Sprawozdanie Sprawozdanie Nr SO-0951/48/P/5/Ko/2019 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wierzbinek
 

Sprawozdanie Nr SO-0951/22/P/5/Ko/2016

 
Sprawozdanie Nr SO-0951/22/P/5/Ko/2016 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wierzbinek
 

Sprawozdanie Nr SO-0951/32/P/5/Ko/2015

 
Sprawozdanie Nr SO-0951/32/P/5/Ko/2015 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wierzbinek
 

Sprawozdanie Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

 
Sprawozdanie Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 

Sprawozdanie Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE

 
Sprawozdanie Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 

Sprawozdanie Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE

 
Sprawozdanie Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 

Sprawozdanie Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE

 
Sprawozdanie Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE /DEFICYCIE
 

Sprawozdanie Rb-Z

 
Sprawozdanie Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI