Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2008

Uchwały Rady Gminy 2009

Uchwała Nr XXIV/152/08

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/75/07 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
 

Uchwała Nr XXIV/151/08

 
w sprawie wydatku budżetu gminy, który w 2008 roku nie wygasa z upływem roku budżetowego
 

Uchwała Nr XXIV/150/08

 
w sprawie przystąpienia Gminy Wierzbinek do Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" działającego jako Lokalna Grupa Działania
 

Uchwała Nr XXIV/149/08

 
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
 

Uchwała Nr XXIV/148/08

 
Uchwała Nr XXIV/148/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2009
 

Uchwała Nr XXIV/147/08

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
 

Uchwała Nr XXIV/146/08

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXIII/145/08

 
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2009
 

Uchwała Nr XXIII/144/08

 
w sprawie Statutu Zakładu Komunalnego w Wierzbinku
 

Uchwała Nr XXIII/143/08

 
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Wierzbinku