Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XXXVI/230/09

Dokument: Uchwała Nr XXXVI/230/09
w sprawie:
budżetu na rok 2010
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 29.12.2009
Data wejścia w życie: 01.01.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf, Publikacja w Dz Urz. Województwa Wielkopolskiego
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:

Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXVII/239/10 z dnia 11 lutego 2010 roku


Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXVIII/243/10 z dnia 22 marca 2010 roku


Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXIX/246/10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku


Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 12/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku


Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XL/256/10 z dnia 18 maja 2010 roku


Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 20/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku


Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XLI/263/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku


Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 28/10 z dnia 19 lipca 2010 roku


Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XLII/274/10 z dnia 28 lipca 2010 roku


Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 35/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku


Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 37/10 z dnia 14 września 2010 roku


Uchwałą Nr XLIII/285/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 września 2010 roku
 

 

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -