Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2010

Uchwały Rady Gminy 2010

Uchwała Nr IV/16/10 Rady Gminy Wierzbinek; Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0951/12/P/5/Ko/2011

 
Uchwała Nr IV/16/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2011 – 2016 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0951/12/P/5/Ko/2011
 

Uchwała Nr IV/15/10 Rady Gminy Wierzbinek; Uchwała Składu Orzkającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO 0951/10/D/5/Ko/2011

 
Uchwała Nr IV/15/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na rok 2011 Uchwała Składu Orzkającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO 0951/10/D/5/Ko/2011
 

Uchwała Nr III/14/10

 
Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie padatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
 

Uchwała Nr III/13/10

 
Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/213/09 z dnia 14 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 

Uchwała Nr III/12/10

 
Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/269/10 z dn. 28 lipca 2010r.
 

Uchwała Nr III/11/10

 
Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2010
 

Uchwała Nr III/10/10

 
Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2010
 

Uchwała Nr III/9/10

 
Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 

Uchwała Nr III/8/10

 
Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
 

Uchwała Nr III/7/10

 
Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2011
 

Uchwała Nr III/6/10

 
Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011
 

Uchwała Nr III/5/10

 
Uchwała Nr III/5/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 

Uchwała Nr II/4/10

 
Uchwała Nr II/4/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady oraz ustalenia ich składu
 

Uchwała Nr II/3/10

 
Uchwała Nr II/3/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 

Uchwała Nr I/1/10

 
Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
 

Uchwała Nr I/2/10

 
Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 

Uchwała Nr XLV/305/10

 
Uchwała Nr XLV/304/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie nabycia działek o łącznej pow. ok. 0,4075 ha z nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 60/1 oraz 54/9 położonych w Wierzbinku obręb ewidencyjny Chlebowo
 

Uchwała Nr XLV/304/10

 
Uchwała Nr XLV/304/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zobowiązania do odkupienia od inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny "Koniński Region Komunalny"
 

Uchwała Nr XLV/303/10

 
Uchwała Nr XLV/303/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 

Uchwała Nr XLIV/302/10

 
Uchwała Nr XLV/302/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chlebowo na lata 2010 – 2017.
 

Uchwała Nr XLIV/301/10

 
Uchwała Nr XLIV/301/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 

Uchwała Nr XLIV/300/10

 
Uchwała Nr XLIV/300/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym , źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
 

Uchwała Nr XLIV/299/10

 
Uchwała Nr XLIV/299/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 

Uchwała Nr XLIV/298/10

 
Uchwała Nr XLIV/298/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 października 2010 w sprawie obniżenia średniej ceny 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego
 

Uchwała Nr XLIV/297/10

 
Uchwała Nr XLIV/296/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: ustalenia opłat innych niż na usługi ponadprogramowe wychowanie przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
 

Uchwała Nr XLIV/296/10

 
Uchwała Nr XLIV/296/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z nieruchomości położonych na terenie gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XLIV/295/10

 
Uchwała Nr XLIV/295/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Wierzbinku
 

Uchwała Nr XLIV/294/10

 
Uchwała Nr XLIV/294/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zaryń na lata 2010 – 2017.
 

Uchwała Nr XLIV/293/10

 
Uchwała Nr XLIV/293/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zakrzewek na lata 2010 - 2017
 

Uchwała nr XLIV/292/10

 
Uchwała nr XLIV/292/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy
 

Uchwała nr XLIII/291//10

 
Uchwała nr XLIII/291//10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku
 

Uchwała nr XLIII/290/10

 
Uchwała nr XLIII /290/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 września 2010 rok w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jodłowa
 

Uchwała nr XLIII/289/10

 
Uchwała nr XLIII /289/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 września 2010 rok w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Gąbin
 

Uchwała nr XLIII/288/10

 
Uchwała nr XLIII/288/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 września 2010 rok w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia
 

Uchwała nr XLIII/287/10

 
Uchwała nr XLIII/287/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 września 2010 rok w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na dokumentację pod budowę chodnika przy drodze P3193 Morzyczyn - Ruszkowo
 

Uchwała Nr XLIII/286/10

 
Uchwała Nr XLIII/286/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 

Uchwała Nr XLIII/285/10

 
Uchwała Nr XLIII/ 285/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 

Uchwała Nr XLIII/284/10

 
Uchwała Nr XLIII/284/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
 

Uchwała Nr XLIII/283/10

 
Uchwała Nr XLIII/283/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wyłączenia z kategorii dróg gminnych oraz wyłączenia z użytkowania dróg położonych na terenie gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XLIII/282/10

 
Uchwała Nr XLIII/282/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XLIII/281/10

 
Uchwała Nr XLIII/281/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Wierzbinek.
 

Uchwała Nr XLIII/280/10

 
Uchwała Nr XLIII/280/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 września 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/172/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 

Uchwała Nr XLIII/279/10

 
Uchwała Nr XLIII/279/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 września 2010r. w sprawie zbycia KWB "Konin"w Kleczewie S.A. w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 89 i 66 poł. w obrębie Ostrowo, 262 poł. w obrębie Galczyce, 131 poł. w obrębie Zielonka oraz części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 16, 108 i 48 z obrębu Ostrowo
 

Uchwała Nr XLII/278/10

 
Uchwała Nr XLII/278/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Zakładu Komunalnego w Wierzbinku
 

Uchwała Nr XLII/277/10

 
Uchwała Nr XLII/277/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 28 lipca 2010r. w sprawie realizacji inwestycji związanych z naprawieniem szkód górniczych powstałych po likwidacji odcinka drogi gminnnej 451022 Boguszyce-Kryszkowice
 

Uchwała Nr XLII/276/10

 
Uchwała Nr XLII/276/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 28 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Wierzbinek i jej jednostek organiozacyjnych, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
 

Uchwała Nr XLII/275/10

 
Uchwała Nr XLII/275/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 28 lipca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 

Uchwała Nr XLII/274/10

 
Uchwała Nr XLII/274/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 28 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 

Uchwała Nr XLII/273/10

 
Uchwała Nr XLII/273/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 28 lipca 2010r. w sprawie opinii dotyczącej likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznrego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
 

Uchwała Nr XLII/272/10

 
Uchwała Nr XLII/272/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 28 lipca 2010r. w sprawie programu zapobiegania bezdomności zwierząt