Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2010

Uchwały Rady Gminy 2010

Uchwała Nr XLII/271/10

 
Uchwała Nr XLII/271/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 28 lipca 2010r. w sprawie wyłapywania zwierząt bezdomnych
 

Uchwała Nr XLII/270/10

 
Uchwała Nr XLII/270/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 28 lipca 2010r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z.oo
 

Uchwała Nr XLII/269/10

 
Uchwała Nr XLII/269/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 28 lipca 2010r. w sprawie likwidacja zakładu budżetowego - Zakładu Komunalnego w Wierzbinku w celu przekształcenia w spółkę prawa handlowego
 

Uchwała Nr XLII/268/10

 
Uchwała Nr XLII/268/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 28 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Stara Ruda
 

Uchwała Nr XLII/267/10

 
Uchwała Nr XLII/267/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 28 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kryszkowice
 

Uchwała Nr XLII/266/10

 
Uchwała Nr XLII/266/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 28 lipca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Wierzbinek Nr 126/XVIII/2000 z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie zasad zbycia własności lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej.
 

Uchwała Nr XLII/265/10

 
Uchwała Nr XLII/265/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 28 lipca 2010r. w sprawie nabycia działki o powierzchni ok. 0,0600 ha z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ziemięcin oznaczonej nr ewidencyjnym 80/3
 

Uchwała Nr XLII/264/10

 
Uchwała Nr XLII/264/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XLI/263/10

 
Uchwała Nr XLI/263/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 

Uchwała Nr XLI/262/10

 
Uchwała Nr XLI/262/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 

Uchwała Nr XLI/261/10

 
Uchwała Nr XLI/261/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy sporządzania informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze
 

Uchwała Nr XLI/260/10

 
Uchwała Nr XLI/260/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XLI/259/10

 
Uchwała Nr XLI/259/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Wierzbinek na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
 

Uchwała Nr XLI/258/10

 
Uchwała Nr XLI/258/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2010-2014
 

Uchwała Nr XL/257/10

 
Uchwała Nr XL/257/10 z dn. 18 maja 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
 

Uchwała Nr XL/256/10

 
Uchwała Nr XL/256/10 z dn. 18 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 

Uchwała Nr XL/255/10

 
Uchwała Nr XL/255/10 z dn. 18 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
 

Uchwała Nr XL/253/10

 
Uchwała Nr XL/253/10 z dn. 18 maja 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 

Uchwała Nr XL/254/10

 
Uchwała Nr XL/254/10 z dn. 18 maja 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 

Uchwała Nr XL/252/10

 
Uchwała Nr XL/252/10 z dn. 18 maja 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w Tomisławicach wraz z kanalizacją deszczową
 

Uchwała Nr XL/251/10

 
Uchwała Nr XL/251/10 z dn. 18 maja 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XL/250/10

 
Uchwała Nr XL/250/10 z dn. 18 maja 2010r. w sprawie nadania imienia Szkoły Podstawowej w Zakrzewku
 

Uchwała Nr XL/249/10

 
Uchwała Nr XL/249/10 z dn. 18 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr 240/XXXVI/06 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 29 czerwca 2006r. w sprawie statutu Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku
 

Uchwała Nr XL/248/10

 
Uchwała Nr XL/248/10 z dn. 18 maja 2010r. w sprawie nabycia działki o powierzchni ok. 1,0000 ha z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo oznaczonej numerem ewidencyjnym 161
 

Uchwała Nr XL/247/10

 
Uchwała Nr XL/247/10 z dn. 18 maja 2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami działek 73/1, 73/2, 73/3 o łącznej powierzchni 0,6000 ha położonych w obrębie geodezyjnym Zakrzewek
 

Uchwała Nr XXXIX/246/10

 
Uchwała Nr XXXIX/246/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 

Uchwała Nr XXXIX/245/10

 
Uchwała Nr XXXIX/245/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wierzbinek z wykonania budżetu za rok 2009
 

Uchwała Nr XXXVIII/244/10

 
Uchwała Nr XXXVIII/244/10 z dn. 22 marca 2010r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
 

Uchwała Nr XXXVIII/243/10

 
Uchwała Nr XXXVIII/243/10 z dn 22 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 

Uchwała Nr XXXVII/242/10

 
Uchwała Nr XXXVII/242/10 z dn. 11 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych
 

Uchwała Nr XXXVII/241/10

 
Uchwała Nr XXXVII/241/10 z dn. 11 lutego 2010r. w sprawie nabycia w drodze darowizny działki o pow. ok. 0,0500 ha z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 51/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Ruszkówek stanowiącej własność Państwa Józefa i Jadwigi Soszyńskich
 

Uchwała Nr XXXVII/240/10

 
Uchwała Nr XXXVII/240/10 z dn. 11 lutego 2010r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 32/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Noć na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 32/1 z obrębu ewidencyjnego Noć
 

Uchwała Nr XXXVII/239/10

 
Uchwała Nr XXXVII/239/10 z dn. 11 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 

Uchwała Nr XXXVII/238/10

 
Uchwała Nr XXXVII/238/10 z dn. 11 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piotrków Kujawski na pokrycie kosztów pobytu dziecka niepełnosprawnego w oddziale "0"
 

Uchwała Nr XXXVII/237/10

 
Uchwała Nr XXXVII/237/10 z dn. 11 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Kleczew na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi
 

Uchwała Nr XXXVII/236/10

 
Uchwała Nr XXXVII/236/10 z dn. 11 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi
 

Uchwała Nr XXXVII/235/10

 
Uchwała Nr XXXVII/235/10 z dn. 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 12/III/2006 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie poboru podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa
 

Uchwała Nr XXXVII/234/10

 
Uchwała Nr XXXVII/234/10 z dn. 11 lutego 2010r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina"
 

Uchwała Nr XXXVII/233/10

 
Uchwała Nr XXXVII/233/10 z dn. 11 lutego 2010r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 60/1 poł. w Wierzbinku obręb ewidencyjny Chlebowo z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe
 

Uchwała Nr XXXVII/232/10

 
Uchwała Nr XXXVII/232/10 z dn. 11 lutego 2010r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Wierzbinek gruntów na cele infrastruktury od Agencji Nieruchomości Rolnych