Wyszukiwarka:

Uchwała Nr III/10/10

Dokument: Uchwała Nr III/10/10
w sprawie:

ustalenia wysokości diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dlaradnych Rady Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22.12.2010
Data wejścia w życie: 02.12.2010  
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty:

Traci moc uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr 106/XIV/2004 z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych.

Dokument uchylony przez: -