Wyszukiwarka:

Uchwała Nr III/13/10

Dokument: Uchwała Nr III/13/10
w sprawie:

zmiany Uchwały Nr XXXIII/213/09 z dnia 14 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22.12.2010
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: Zmiana uchwały Nr XXXIII/213/09 z dnia 14 października 2009r.
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -