Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XLII/276/10

Dokument: Uchwała Nr XLII/276/10
w sprawie:
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy  Wierzbinek i jej jednostek organiozacyjnych, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.07.2010
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: Uchwała Nr 29/VI/2007 z dnia 27 marca 2007 r.
Dokument uchylony przez: -