Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XLIII/282/10

Dokument: Uchwała Nr XLIII/282/10
w sprawie: ustalenia wysokości diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Wierzbinek
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.09.2010
Data wejścia w życie: 28.09.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty:

Traci moc uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr 106/XIV/2004 z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych.

Dokument uchylony przez: -