Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XLIII/283/10

Dokument: Uchwała Nr XLIII/283/10
w sprawie: wyłączenia z kategorii dróg gminnych oraz wyłączenia z użytkowania dróg położonych na terenie gminy Wierzbinek
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.09.2010
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty:

-

Dokument uchylony przez: -