Wyszukiwarka:

Uchwała nr XLIV/292/10

Dokument: Uchwała nr XLIV/292/10
w sprawie: zmian w Statucie Gminy
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 26.10.2010
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: Uchwała nr 62/VIII/2003 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2003 r.
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -