Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XLIV/298/10

Dokument: Uchwała Nr XLIV/298/10
w sprawie:
obniżenia średniej ceny 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia
podatku rolnego
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 26.10.2010
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2011.
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -