Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2011

Uchwały Rady Gminy 2011

Uchwała Nr XIV/115/11

 
Uchwała Nr XIV/115/11 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2012
 

Uchwała Nr XIV/114/11

 
Uchwała Nr XIV/114/11 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
 

Uchwała Nr XIV/113/11

 
Uchwała Nr XIV/113/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/10 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady oraz ustalenia ich składu
 

Uchwała Nr XIV/112/11

 
Uchwała Nr XIV/112/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 

Uchwała Nr XIV/111/11

 
Uchwała Nr XIV/111/11 w sprawie budżetu gminy Wierzbinek na rok 2012
 

Uchwała Nr XIV/110/11

 
Uchwała Nr XIV/110/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2012 – 2020
 

Uchwała Nr XIII109/11

 
Uchwała Nr XII/109/11 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 

Uchwała Nr XIII/108/11

 
Uchwała Nr XIII/108/11 w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie świadczenia usług publicznych na rzecz Gminy Wierzbinek w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie w tym zakresie umowy
 

Uchwała Nr XIII/107/11

 
Uchwała Nr XIII/107/11 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej na czas określony – nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Chlebowo oznaczona nr ewidencyjnym 54/3 o pow. 0,2300 ha.
 

Uchwała Nr XIII/106/11

 
Uchwała Nr XIII/106/11 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej na czas określony – nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Kryszkowice oznaczona nr ewidencyjnym 133/3 o pow. 0,1400 ha.
 

Uchwała Nr XIII/105/11

 
Uchwała Nr XIII/105/11 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej na czas określony – nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Zielonka oznaczona nr ewidencyjnym 99/1 o pow. 0,0700 ha.
 

Uchwała Nr XIII/104/11

 
Uchwała Nr XIII/104/11 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej na czas określony – nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Kalina oznaczona nr ewidencyjnym 21/2 o pow. 0,0800 ha.
 

Uchwała Nr XIII/103/11

 
Uchwała Nr XIII/103/11 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej na czas określony – nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Zaryń oznaczona nr ewidencyjnym 244/1 o pow. 0,1200 ha.
 

Uchwała Nr XIII/102/11

 
Uchwała Nr XIII/102/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 

Uchwała Nr XIII/101/11

 
Uchwała Nr XIII/101/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2011 – 2016
 

Uchwała Nr XIII/100/11

 
Uchwała Nr XIII/100/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
 

Uchwała Nr XIII/99/11

 
Uchwała Nr XIII/99/11 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
 

Uchwała Nr XII/98/11

 
Uchwała Nr XII/98/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2011 – 2016
 

Uchwała Nr XII/97/11

 
Uchwała Nr XII/97/11 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wierzbinek w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
 

Uchwała Nr XII/96/11

 
Uchwała Nr XII/96/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 

Uchwała Nr XII/95/11

 
Uchwała Nr XII/95/11 w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 maja 2011r.w sprawie poboru podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 

Uchwała Nr XII/94/11

 
Uchwała Nr XII/94/11 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
 

Uchwała Nr XII/93/11

 
Uchwała Nr XII/93/11 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 

Uchwała Nr XII/92/11

 
Uchwała Nr XII/92/11 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 

Uchwała Nr XII/91/11

 
Uchwała Nr XII/91/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego
 

Uchwała Nr XI/90/11

 
Uchwała Nr XI/90/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie zmiany Uchwały nr IX/64/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 lipca 2011 r.
 

Uchwała Nr XI/89/11

 
Uchwała Nr XI/89/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2011 – 2016
 

Uchwała Nr XI/88/11

 
Uchwała Nr XI/88/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 

Uchwała Nr XI/87/11

 
Uchwała Nr XI/87/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie wyboru ławników
 

Uchwała Nr XI/86/11

 
Uchwała Nr XI/86/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 196 położonej w obrębie geodezyjnym Obory
 

Uchwała Nr XI/85/11

 
Uchwała Nr XI/85/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 122 położonej w obrębie geodezyjnym Helenowo
 

Uchwała Nr XI/84/11

 
Uchwała Nr XI/84/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 74 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda
 

Uchwała Nr XI/83/11

 
Uchwała Nr XI/83/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 239/1 położonej w obrębie geodezyjnym Goczki
 

Uchwała Nr XI/82/11

 
Uchwała Nr XI/82/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 301/11 położonej w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn
 

Uchwała Nr XI/81/11

 
Uchwała Nr XI/81/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr 50 i 51 położonych w obrębie geodezyjnym Racięcin Kolonia
 

Uchwała Nr XI/80/11

 
Uchwała Nr XI/80/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr 157 i 159 położonych w obrębie geodezyjnym Kazubek
 

Uchwała Nr XI/79/11

 
Uchwała Nr XI/79/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 242 położonej w obrębie geodezyjnym Morzyczyn
 

Uchwała Nr XI/78/11

 
Uchwała Nr XI/78/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 200 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda
 

Uchwała Nr XI/77/11

 
Uchwała Nr XI/77/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr 387/2 i 387/3 położonych w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn
 

Uchwała Nr XI/76/11

 
Uchwała Nr XI/76/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr 128/3 i 128/5 położonych w obrębie geodezyjnym Kryszkowice
 

Uchwała Nr XI/75/11

 
Uchwała Nr XI/75/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 59/1 położonej w obrębie geodezyjnym Synogać
 

Uchwała Nr XI/74/11

 
Uchwała Nr XI/74/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 42 położonej w obrębie geodezyjnym Teresewo
 

Uchwała Nr XI/73/11

 
Uchwała Nr XI/73/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr 40/2 i 41/2 położonych w obrębie geodezyjnym Zaborowo
 

Uchwała Nr XI/72/11

 
Uchwała Nr XI/72/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony -działek nr 121/2 i 121/3 położonych w obrębie geodezyjnym Pamiątka
 

Uchwała Nr XI/71/11

 
Uchwała Nr XI/71/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 161/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo na rzecz każdoczesnego właściciela działek 161/3, 161/4, 161/5, 161/6, 161/7, 161/8, 161/9 i 161/10 z obrębu ewidencyjnego Chlebowo
 

Uchwała Nr XI/70/11

 
Uchwała Nr XI/70/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 161/3,161/4, 161/5, 161/6, 161/7, 161/8, 161/9 i 161/10 o łącznej powierzchni 0,8688 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Chlebowo
 

Uchwała Nr X/69/11

 
Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
 

Uchwała Nr X/68/11

 
Uchwała Nr X/68/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 

Uchwała Nr X/67/11

 
Uchwała Nr X/67/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt „Radosny świat przedszkolaka w gminie Wierzbinek” nr POKL.09.01.01-30-031/11 w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez gminę Wierzbinek w okresie od 01.12.2011 r. do 30.11.2013r.
 

Uchwała Nr IX/66/11

 
Uchwała Nr IX/66/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali w budynku Gimnazjum w Boguszycach na cele dydaktyczne