Wyszukiwarka:

Uchwała Nr X/67/11

Dokument:

Uchwała Nr  X/67/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt „Radosny świat przedszkolaka w gminie Wierzbinek” nr POKL.09.01.01-30-031/11 w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez gminę Wierzbinek w okresie od 01.12.2011 r. do 30.11.2013r.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 31 sierpnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -