Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XI/90/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/90/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmiany Uchwały nr IX/64/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 lipca 2011 r.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Wielkopolskiego.

Data utraty mocy:
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: - zmiany Uchwały nr IX/64/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 lipca 2011 r.
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -