Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XII/91/11

Dokument:

Uchwała Nr  XII/91/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 listopada 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Wielkopolskiego.

Data utraty mocy:
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -