Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XII/92/11

Dokument:

Uchwała Nr  XII/92/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 listopada 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2012.

Data utraty mocy:
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: - Traci moc uchwała Nr XXXIII/213/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 14 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/213/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 14 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkuod nieruchomości.
Dokument uchylony przez: -