Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XII/93/11

Dokument:

Uchwała Nr  XII/93/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 listopada 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2012.

Data utraty mocy:
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: - Traci moc uchwała Nr XXXIV/217/09 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dokument uchylony przez: -