Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XII/94/11

Dokument:

Uchwała Nr  XII/94/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 listopada 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Data utraty mocy:
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

- DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

- INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

- DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

- INFORMACJA O LASACH

- DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

- INFORMACJA O GRUNTACH

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: - Traci moc uchwała Nr 15/III/2006 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym oraz uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Dokument uchylony przez: -