Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XII/95/11

Dokument:

Uchwała Nr  XII/95/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmiany uchwały nr VII/50/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 maja 2011r. w sprawie poboru podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Status dokumentu:  obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 listopada 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Data utraty mocy:
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -