Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XII/96/11

Dokument:

Uchwała Nr  XII/96/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu:  obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 listopada 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:

W Uchwale Nr XI/88/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 25 października 2011roku w sprawie zmian w budżecie w § 1 ust.4 postanowiono ,że " w załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany: w dziale 900 rozdział 90004 w § 4300 plan przed zmianą zapisano kwotę 7 000,00 zł a winno być 5 000,00 zł oraz w rubryce plan po zmianie zapisano kwotę 37 000,00 zł a winno być 35 000,00 zł"

Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -