Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XIV/110/11

Dokument:

Uchwała Nr  XII/110/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2012 – 2020

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Data utraty mocy:

Traci moc Uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr XIII/101/11 z dnia 8 grudnia 2011 roku sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2011-2016.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

załącznik

załącznik

załącznik

załacznik

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -