Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XIV/114/11

Dokument:

Uchwała Nr  XIV/114/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. 

Data utraty mocy:

 

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -