Wyszukiwarka:

Uchwała nr XIX/158/2012

Dokument:

Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chlebowo na lata 2010-2012
Data przyjęcia lub publikacji: 6 sierpnia 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr -