Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XIX/159/2012

Dokument:

Uchwała Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012 r

w sprawie: zniesienia Sołectwo Ostrowo
Data przyjęcia lub publikacji:  Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 27.08.2012r. poz. 3666
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr -