Wyszukiwarka:

Uchwała nr XIX/160/2012

Dokument:

Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012 roku

w sprawie: zbycia KWB "Konin" w Kleczewie S.A. w trybie bezprzetargowym dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Kryszkowice oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 128/3 i 128/5
Data przyjęcia lub publikacji: 6 sierpnia 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr -