Wyszukiwarka:

UCHWAŁA NR XIX/161/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XIX/161/12 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 6 sierpnia 2012 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XVIII/144/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz Uchwały Nr XLIV/296/10 z dnia 26 października 2010 r.
Data przyjęcia lub publikacji: 6 sierpnia 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr -