Wyszukiwarka:

UCHWAŁA NR XIX/162/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XIX/162/12 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 6 sierpnia 2012 r.

w sprawie: ustalenia górnych stawek na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbinek.
Data przyjęcia lub publikacji: Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 27.08.2012r. poz. 3667
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr -