Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XIX/163/12

Dokument:

UCHWAŁA Nr XIX/163/12 ADY GMINY WIERZBINEK z dnia 6 sierpnia 2012 roku

w sprawie: utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury
w Wierzbinku” oraz uchwalenia jej statutu
Data przyjęcia lub publikacji: Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 27.08.2012r. poz. 3660
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr -