Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XIX/164/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XIX/164/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012 r

w sprawie: zmiany Uchwały nr XVIII/145/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 6 sierpnia 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr