Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XX/165/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XX/165/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 września 2012 r

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 19 września 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr