Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XX/167/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XX/167/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 września 2012 r

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 99 o pow. 0,0800 ha położonej w obrębie Stara Ruda
Data przyjęcia lub publikacji: 19 września 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr