Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XX/168/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XX/168/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 września 2012 r

w sprawie: podziału Gminy Wierzbinek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 19 września 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
Data utraty mocy:
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:


Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: Traci moc uchwała Nr 232/XXXIII/2002 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 4 lipca 2002 r w sprawie podziału gminy Wierzbinek na okręgi wyborcze, określenie ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych
Dokument uchylony przez: -