Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XX/169/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XX/169/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 września 2012 r

w sprawie: zbycia PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kryszkowice oznaczonej numerem
ewidencyjnym działki 254 o pow. 0,3600 ha
Data przyjęcia lub publikacji: 19 września 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr