Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XX/170/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XX/170/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 września 2012 r

w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych numer 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 w budynku wielorodzinnym położonym w obrębie geodezyjnym Chlebowo na działkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi 39/18, 39/19 i 39/20 wraz z pomieszczeniami
przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej
Data przyjęcia lub publikacji: 19 września 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr