Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XX/171/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XX/171/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 września 2012 r

w sprawie: ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 39/23 położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo na rzecz każdorazowego właściciela lokalu mieszkalnego numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 w budynku wielorodzinnym położonym w obrębie geodezyjnym Chlebowo na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 39/18, 39/19 i 39/20
Data przyjęcia lub publikacji: 19 września 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: załącznik do uchwały
Traci moc Uchwała Nr