Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XX/173/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XX/173/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 września 2012 r

w sprawie: ustalenia opłat innych niż za usługi ponadprogramowe wychowania
przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
Data przyjęcia lub publikacji: 19 września 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr