Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XX/174/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XX/174/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 września 2012 r

w sprawie: ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 70/18 położonej w obrębie ewidencyjnym Kryszkowice na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 70/17 z obrębu Kryszkowice
Data przyjęcia lub publikacji: 19 września 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: załącznik do uchwały
Traci moc Uchwała Nr