Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXI/178/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXI/178/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie:  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działek o numerze ewidencyjnym 26, 54/2 i 87 położone w obrębie geodezyjnym Kalina
Data przyjęcia lub publikacji: 29 października 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr