Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXI/181/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXI/181/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego
Data przyjęcia lub publikacji: 29 października 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2013.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr