Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXI/182/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXI/182/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Data przyjęcia lub publikacji: 29 października 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr Traci moc uchwała Nr XII/92/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.