Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXI/183/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXI/183/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Data przyjęcia lub publikacji: 29 października 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr