Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXI/185/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXI/185/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Wierzbinek obręb
ewidencyjny Chlebowo z przeznaczeniem na budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
Data przyjęcia lub publikacji: 29 października 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr