Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXII/186/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXII/186/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2012 – 2020
Data przyjęcia lub publikacji: 26 listopada 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr