Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXII/188/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXII/188/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych

Data przyjęcia lub publikacji: 26 listopada 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr