Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXII/189/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXII/189/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
Data przyjęcia lub publikacji: 26 listopada 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała podlega opublikowaniu w miejscach publicznych na terenie Gminy Wierzbinek.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr