Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXII/190/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXII/190/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Data przyjęcia lub publikacji: 26 listopada 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr