Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXII/192/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXII/192/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wierzbinek
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 26 listopada 2012r.
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i kadencji wójtów, następujących po kadencji w trakcie której uchwała weszła w życie. 

 

Data utraty mocy:
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: załącznik
Dokument zmienia inne dokumenty:


Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty:  
Dokument uchylony przez: -