Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXII/194/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXII/194/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania nazwy placowi w miejscowości Wierzbinek - „ Plac
Powstańców Styczniowych „
Data przyjęcia lub publikacji: 26 listopada 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr