Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXIII/196/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/196/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2013 – 2022
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:

Załącznik 1;

Załącznik 2;

Załącznik 3

Traci moc Uchwała Nr:
Traci moc Uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr XIV/110/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku z późniejszymi zmianami z dniem 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2012-2020